NIEUWS         TRAININGSROOSTER       TEAM QI ART       CONTACT

Algemene Voorwaarden

Algemeen:

 • De trainingen vinden plaats in een sfeer van respect, veiligheid en plezier. De docent en leerling zijn beiden verantwoordelijk voor het creeren en in stand houden van deze sfeer. Er is geen ruimte voor frustratie, agressie en intimidatie.
 • De trainingen zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling op fysiek, emotioneel en mentaal niveau. Ze zijn niet gericht op onderlinge competitie of wedstrijdvoorbereiding.
 • Qi Art hanteert een privacy reglement waarin staat hoe met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Je kunt het hier lezen.
 • Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Lees daarom regelmatig deze pagina.

Onlinetrainingen:

 • Iedere deelnemer traint binnen zijn/haar eigen mogelijkheden. Vergelijk je eigen ontwikkeling niet met die van anderen, evalueer wel je eigen proces tijdens de trainingen.
 • Restitutie van de trainingskosten is mogelijk binnen 14 dagen na aanschaf.
 • Deelname is voor eigen risico. Qi Art en/of de trainer is in geen geval aansprakelijk voor schade of letsel. Overleg in geval van fysieke en/of geestelijke gezondheidsklachten met uw arts en/of therapeut of de training geschikt is.

Individuele- en groepstrainingen:

 • Elke leerling is een leraar. Een beginner is de leraar van een gevorderde, die zo technieken en principes leert uitleggen. Een gevorderde is de leraar van een beginner, die zo de technieken en principes aanleert.
 • De eerste groepstraining is gratis en vrijblijvend. Een kennismakingsgesprek voor individuele training is ook gratis en vrijblijvend.
 • Bij afwezigheid van een training, meld je dat vooraf via whatsapp, sms of email (06 51359239 of arnout@qi-art.nl)
 • Een gemiste groepstraining kun je je inhalen binnen dezelfde reeks voorjaars- of najaarstrainingen.
 • Voorafgaand aan trainingen doen leerlingen sieraden af (ringen, horloges, kettingen e.d.).
 • De groepstrainingen zijn zoveel mogelijk buiten. Het is belangrijk bij lage temperaturen voldoende warm te kleden.
 • Bij inschrijving meld je: naam, adres, telefoonnummer, email en geboortedatum. Wijzigingen geef je door via arnout@qi-art.nl.
 • Blessures of gezondheidsproblemen meld je voorafgaand aan de training bij de docent. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Het gebruik van medicatie die het reactievermogen beinvloed meld je voorafgaand aan de training bij de docent. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Indien tijdens de training blessures ontstaan, meld je dit direct bij de docent.
 • Qi Art en/of de docent zijn in geen geval, in welke vorm dan ook, aansprakelijk voor diefstal, schade en/of letsel.
 • Deelname aan de groepstrainingen en individuele trainingen is geheel op eigen risico. Overleg in geval van fysieke en/of geestelijke gezondheidsklachten met uw arts en/of therapeut of de trainingen geschikt zijn.
 • Je kunt je deelname aan de groepstrainingen op ieder moment opzeggen door een mail te sturen naar arnout@qi-art.nl. Er is geen restitutie van reeds betaalde trainingskosten mogelijk.
 • Tarieven die vermeld staan op de websites en in brochures zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

School voor Tai Chi Qigong en Tai Chi Kungfu 

Trainingslocatie: Nachtegaallaan 49, Ede 

Email: info@qi-art.nl

Telefoon: 0031 6 51359239 (Arnout Ruitenberg) 

Facebook: Qi Art