General Terms

(NL: voor de Algemene Voorwaarden scroll omlaag)

Online classes

Every participant practices within his/her own physical, emotional and mental possibilities.

Participation in the online classes is at your own risk. Qi Art and/or the trainer is in no way liable for damage or injury.

In case of physical and/or mental health problems, consult with your doctor and/or therapist to discuss if these classes are suitable to you.

Evaluate your process during the course of the classes. Do not compare your progress with others.

Rates mentioned on the websites and in brochures are subject to price changes.

Each purchased course is accesible for a year, starting on the date of your purchase.

There is a Money Back Guarantee within 14 days of purchase. You can apply by sending an email to arnout@qi-art.nl and reclaim your money.

Qi Art uses a privacy policy that states how your personal data is handled. You can read it here.

These General Terms can be changed. Therefore, read this page regularly.

Live classes and personal training

Live classes take place in an atmosphere of respect, safety and pleasure. The teacher and student are both responsible for creating and maintaining this atmosphere. Frustration, aggression and intimidation will not be tolerated.

The live classes are aimed at personal development on a physical, emotional and mental level. They are not meant as preparation for actual fighting or to compete in fighting tournaments.

Every student is a teacher. A beginner is the teacher of an advanced person, who thus learns to explain techniques and principles. An advanced person is the teacher of a beginner, who thus learns to apply the techniques and principles.

The first live class is free and without obligation. An introductory meeting for personal training is also free and without obligation.

You must report injuries or health problems to the teacher prior to the class. This information is treated confidentially.

You must report the use of medication that influences the responsiveness to the teacher prior to the class. This information is treated confidentially.

Qi Art and/or the teacher are in no way, in whatever form, liable for theft, damage and/or injury.

Participating in live classes and personal training is entirely at your own risk. In case of physical and/or mental health problems, consult with your doctor and/or therapist if the training sessions are suitable.

Cancelling or rescheduling a personal training is free of charge up until 24 hours before the appointment. If you cancel or reschedule within 24 hours before the appointment you will be fully charged.

Rates mentioned on the websites and in brochures are subject to price changes.

Qi Art uses a privacy policy that states how your personal data is handled. You can read it here.

These General Terms can be changed. Therefore, read this page regularly.

 

Algemene Voorwaarden (NL)

Online lessen

Elke deelnemer traint binnen zijn / haar eigen fysieke, emotionele en mentale mogelijkheden.

Deelname aan de online lessen is op eigen risico. Qi Art en/of de trainer is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade of letsel.

Raadpleeg je arts en/of therapeut in geval van lichamelijke en/of geestelijke gezondheidsproblemen om te bespreken of deze lessen geschikt voor je zijn.

Evalueer uw proces tijdens de lessen. Vergelijk je voortgang niet met anderen.

Tarieven vermeld op de websites en in brochures zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Je hebt een jaar toegang tot een aangeschafte online cursus, het jaar start op de dag van je aankoop.

Er is een geld-terug-garantie binnen 14 dagen na aankoop. U doet dat door een e-mail te sturen naar arnout@qi-art.nl en uw geld terug te vorderen.

Qi Art hanteert een privacybeleid dat aangeeft hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt. Je kunt het hier lezen.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Lees daarom deze pagina regelmatig.

Live lessen en personal training

Live lessen vinden plaats in een sfeer van respect, veiligheid en plezier. De leraar en student zijn beide verantwoordelijk voor het creëren en behouden van deze sfeer. Frustratie, agressie en intimidatie worden niet getolereerd.

De live lessen zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling op fysiek, emotioneel en mentaal niveau. Ze zijn niet bedoeld als voorbereiding op daadwerkelijk vechten of om deel te nemen aan vechttoernooien.

Elke student is een leraar. Een beginner is de leraar van een gevorderd persoon, die dus technieken en principes leert uit te leggen. Een gevorderd persoon is de leraar van een beginner, die dus leert de technieken en principes toe te passen.

De eerste live-les is gratis en vrijblijvend. Een kennismakingsgesprek voor persoonlijke training is ook gratis en vrijblijvend.

Je moet blessures of gezondheidsproblemen melden aan de docent voorafgaand aan de les. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Je moet het gebruik van medicatie die het reactievermogen beïnvloedt, voorafgaand aan de les aan de leraar melden. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Qi Art en/of de docent zijn op geen enkele manier, in welke vorm dan ook, aansprakelijk voor diefstal, schade en/of letsel.

Deelname aan live lessen en persoonlijke training is geheel op eigen risico. Raadpleeg uw arts en/of therapeut in geval van lichamelijke en/of geestelijke gezondheidsproblemen of de lessen voor je geschikt zijn.

Afzeggen of verzetten van een personal training kan tot 24 uur voor de afspraak kosteloos. Bij afzeggen of verzetten binnen 24 uur voor de afspraak worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Tarieven vermeld op de websites en in brochures zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Qi Art hanteert een privacybeleid dat aangeeft hoe je persoonlijke gegevens worden verwerkt. Je kunt het hier lezen.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Lees daarom deze pagina regelmatig.

School voor Tai Chi Qigong en Tai Chi Kungfu 

Trainingslocatie: Diamantstraat 1b, Ede 

Email: arnout@qi-art.nl

Telefoon: 0031 6 51359239 (Arnout Ruitenberg) 

Facebook: Qi Art