Algemene voorwaarden

Scroll down for the English translation.

 

 

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing  op de online lessen, personal trainingen  en groepstrainingen die Qi Art aanbiedt. Qi Art is gevestigd te Wageningen aan Sparrenbos 9, 6705 BB en wordt vertegenwoordigd door Arnout Ruitenberg.  Het Kamer van Koophandel nummer is 9173547. Het btw-id nummer is NL001634289B67.

 

Online lessen

 

Iedere deelnemer traint binnen zijn/haar eigen mogelijkheden. Vergelijk je eigen ontwikkeling niet met die van anderen, evalueer wel je eigen proces tijdens het volgen van de lessen.

 

Deelname is voor eigen risico. Qi Art en/of de trainer is in geen geval aansprakelijk voor schade of letsel. Overleg in geval van fysieke en/of geestelijke gezondheidsklachten met uw arts en/of therapeut of de online lessen geschikt zijn.

 

Annulering online maandabonnement: de kosten van je online maandabonnement worden maandelijks per automatische overschrijving van je rekening afgeschreven. Je online abonnement is per maand opzegbaar. Na opzegging heb je toegang tot de online omgeving tot het eind van je maandtermijn. 

 

Restitutie online cursusssen: indien je binnen 30 dagen na betaling van je online cursus via e-mail annuleert, krijg je het volledige bedrag teruggestort op de rekening waarmee de kosten zijn voldaan.

 

Personal trainingen en groepstrainingen

 

De lessen vinden plaats in een sfeer van respect, veiligheid en plezier. De docent en leerling zijn beiden verantwoordelijk voor het creëren en in stand houden van deze sfeer. Er is geen ruimte voor frustratie, agressie en intimidatie.

 

De lessen zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling op fysiek, emotioneel en mentaal niveau. Ze zijn niet gericht op onderlinge competitie of wedstrijdvoorbereiding.

 

Elke leerling is een leraar. Een beginner is de leraar van een gevorderde, die zo technieken en principes leert uitleggen. Een gevorderde is de leraar van een beginner, die zo de technieken en principes aanleert.

 

De eerste groepsles is gratis en vrijblijvend. Een kennismakingsgesprek voor personal training is ook gratis en vrijblijvend.

 

Een gemiste groepsles kun je je inhalen binnen dezelfde reeks voorjaars- of najaarslessen.

 

Voorafgaand aan de lessen doe je sieraden af (ringen, horloges, kettingen e.d.).

 

Blessures of gezondheidsproblemen meld je voorafgaand aan de les bij de docent. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Als je medicatie gebruikt die het reactievermogen beïnvloed meld je dat voorafgaand aan de les bij de docent. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Indien tijdens de les een blessure ontstaat, meld je dit direct bij de docent.

 

Qi Art en/of de docent zijn in geen geval, in welke vorm dan ook, aansprakelijk voor diefstal, schade en/of letsel.

 

Deelname aan de groepslessen en personal trainingen is geheel op eigen risico. Overleg in geval van fysieke en/of geestelijke gezondheidsklachten met uw arts en/of therapeut of de lessen geschikt zijn.

 

Je kunt je deelname aan de groepslessen en personal trainingen op ieder moment opzeggen door een mail te sturen naar arnout@qi-art.nl. Er is geen restitutie van reeds betaalde trainingskosten mogelijk.

 

Qi Art hanteert een privacyreglement waarin staat hoe met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Je kunt het lezen op www.qiart.nl/privacypolicy.

 

Deze Algemene Voorwaarden en de tarieven op de website en brochures zijn onder voorbehoud van veranderingen en prijswijzigingen.

 

General Terms and Conditions

These general terms and conditions apply to the online classes, personal training and group classes that Qi Art offers. Qi Art is represented by Arnout Ruitenberg, located at Sparrenbos 9, 6705 BB, Wageningen.  Chambre of Commerce number: 9173547. VAT-id number: NL001634289B67.

 

Classes take place in an atmosphere of respect, safety and fun. The teacher and student are both responsible for creating and maintaining this atmosphere. There is no room for frustration, aggression and intimidation.

 

The lessons are aimed at personal development on a physical, emotional and mental level. They are not aimed at preparing for competition or combat.

 

Qi Art has a privacy policy that states how your personal data is handled. You can read it at www.qiart.nl/privacypolicy.

 

These General Terms and Conditions are subject to change. Therefore, read this page regularly.

 

Online classes

 

Each student has his/her own strengths and vulnerabilities. Do not compare your own development with that of others, but do evaluate your process while following the lessons.

 

You can request a refund only within 30 days after purchase.

 

Participation is at your own risk. Qi Art and / or the trainer are in no way liable for damage or injury. 

 

In case of physical and / or mental health issues, consult with your doctor and / or therapist if the online classes are suitable for you.

 

Personal training and group classes

 

Every student is a teacher. A beginner is the teacher of an advanced student, who thus learns to explain techniques and principles. An advanced student is a beginner's teacher, who learns the techniques and principles.

 

The first group class is free and without obligation. An introductory meeting for personal training is also free and without obligation.

 

You can make up for a missed group class within the same series of spring or autumn lessons.

 

Before class you take off jewelry (rings, watches, necklaces, etc.).

 

Report injuries or health problems to the teacher prior to class. This information is treated confidentially.

 

If you use medication that can affect your functioning during class, report this to the teacher prior to the class. This information is treated confidentially.

 

If an injury occurs during class, report this immediately to the teacher.

 

Qi Art and / or the teacher are under no circumstances, in any form whatsoever, liable for theft, damage and / or injury.

 

Participation in group classes and personal training is entirely at your own risk. In case of physical and / or mental health complaints, consult with your doctor and / or therapist whether the classes are suitable.

 

You can cancel your participation in group classes and personal training at any time by sending an email to arnout@qi-art.nl. There is no refund of training costs already paid.

 

Prices stated on the websites and in brochures can be subject to changes.