BLOG         TRAININGSROOSTER       TEAM QI ART       CONTACT

Privacy Reglement Qi Art en Training Innerlijk Sterke Houding

Dit privacy reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Qi Art en de Training Innerlijk Sterke Houding (hierna: Qi Art) verwerkt van haar afnemers van diensten en producten en andere geïnteresseerden.

Als je deelneemt aan of interesse hebt in trainingen, workshops, online lessen of om een andere reden persoonsgegevens aan Qi Art verstrekt, geef je daarmee toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy reglement te verwerken. Lees daarom het privacy reglement door en bewaar het voor je eigen administratie.  

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Qi Art, Nachtegaallaan 49 6714 BW Ede, KvK nummer 09173547, bereikbaar via email: arnout@qi-art.nl.

Welke gegevens verwerkt Qi Art: 

In het kader van jouw deelname aan (online)trainingen, workshops en andere diensten en producten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
  • adresgegevens en eventueel postadres
  • telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
  • social media accounts

Als je geen diensten of producten van Qi Art afneemt, maar er wel interesse in toont, verwerkt Qi Art de volgende persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam en emailadres
  • social media accounts

Wat doet Qi Art met je gegevens:

  • Je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de diensten en producten (bijvoorbeeld Tai Chi trainingen), de eventuele opzegging daarvan en voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie.
  • Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van de afgenomen diensten en producten af te wikkelen.
  • Je naam, e-mailadres en telefoonnummer wordt tot uiterlijk twee jaar na afloop van je deelname gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de diensten en producten van Qi Art.
  • Qi Art verwerkt alleen informatie van social media als jij je accounts hebt gekoppeld aan de social media accounts van Qi Art (bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn en Instagram). Je kunt op ieder moment in je eigen social media account de koppeling naar Qi Art verbreken.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Qi Art gebruikt je naam en e-mailadres om je informatie te sturen over nieuwe trainingen, workshops en andere relevante Tai Chi informatie. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of een mail naar arnout@qi-art.nl.

Bewaartermijnen

Qi Art verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van de door jou afgenomen dienst (bijvoorbeeld een training) of product (bijvoorbeeld een e-book) tot maximaal zeven jaar erna. Deze termijn is gebaseerd op de fiscale bewaarplicht voor de administratie van ondernemers die de Belastingdienst hanteert. Heb je geen diensten of producten van Qi Art afgenomen en alleen interesse getoond, dan verwerkt en bewaart Qi Art je persoonsgegevens tot maximaal twee jaar na de datum waarop je interesse toonde. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Qi Art passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Qi Art gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers (zoals bijvoorbeeld webhosting, email- en betaalsystemen). Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Via arnout@qi-art.nl kan je op ieder moment een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Qi Art zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen twee weken na ontvangst hierover informeren. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen ook worden gericht aan arnout@qi-art.nl.

Wijzigingen

Dit privacy reglement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig het privacy reglement te bekijken.

School voor Tai Chi Qigong en Tai Chi Kungfu 

Trainingslocatie: Nachtegaallaan 49, Ede 

Email: arnout@qi-art.nl

Telefoon: 0031 6 51359239 (Arnout Ruitenberg) 

Facebook: Qi Art